USPIZIN

*A héber (=arameus) uspiz szó egyszerre jelent vendéget, vendéglátót és fogadót. Itt vendégeket jelent, mégpedig legendás, virtuális vendégeket, akik a Sátoros ünnepen naponta látogatják a zsidó ember sátrát.

Az uspizin, azaz a jelképes vendégek meghívásának lényege, hogy Szukot napjain látogassanak el a sátrunkba. A hagyományos “uspizinek” a három ősatya, Ábrahám, Izsák és Jákob, valamint Mózes, Áron, József és Dávid. Mostanában sok sátorba az ősanyák is meghívást kapnak valamint más kiemelkedő nőalakok. Ez a lista rugalmas, hiszen csak a modern korban kezdtek a közösségek figyelni az egyensúlyra. Hagyományunk bővelkedik olyan nőalakokban, akik ugyanúgy fontos értékeket adtak a zsidóságnak és a világnak, mint a hagyományos férfi vendégek. Az egyik ilyen női uspizin-lista ez: Sára, Ráchel, Rebeka, Lea, Mirjam, Abigél és Eszter.

Az uspizin szokását a cfáti kabalisták tették népszerűvé, a vendégekre mondott áldás is az ő találmányuk. A kabalisták számára minden vendég a szefirot egyikét jelképezte, azaz a szefirákat, melyek az univerzumot adják össze a kabalisták gondolkodásában. Az ő meghívásukkal minden nap egy másik misztikus jelentést adtak hozzá az ünnephez.

A szefárd zsidók, azaz azok, akiknek gyökerei Spanyolországhoz vezetnek vissza, egy szépen feldíszített széket tesznek a sátorba a megtisztelt vendégnek, és azt mondják: “Ez az uspizin széke.”

Az uspizin és a Sátoros Ünnep közötti másik összefüggés az, hogy a vendégek mindegyike vándor volt vagy száműzött: Ábrahám elhagyta atyja házát, hogy az Igéret Földjére menjen, mindhárom ősapa Kánaán földjén vándorolt és az uralkodókkal hátrányos helyzetből indult: Jákob elmenekült Lábánhoz, Józsefet a családja küldte száműzetésbe, Mózes Midjánba menekült Egyiptomból, majd 40 évig vándorolt népével a sivatagban, együtt Áronnal a testvérével. Dávid pedig Saultól menekült el. Az ünnep középpontjában álló átmenetiséget így nem csak a sátor képviseli, mely a vándorlást és hajléktalanságot jelképezi, hanem visszatükröződik az uspizinek életében is.

Az ünnep hív, hogy valódi vendégként kezeljük az uspizint a sátorban. Legyen széke, melyre leül. Nézzük meg a világot az ő szemével. Hogyan látná a világunkat Ábrahám vagy Ráchel? Milyen bálványokat törne össze első ősapánk, ha ma élne? Eszter kitől kellene, hogy megmentse a zsidó közösséget? Mózesnek milyen nagy kihívása lenne vezetőként?

IDEIGLENESSÉG, VÁNDORLÁS ÉS HAJLÉKTALANSÁG

A sátor minden építési szabályában azt jelképezi, hogy Szukotkor elhagyjuk a megszokott, biztos lábakon álló hajlékunkat és beköltözünk az állandóból az ideiglenesbe. Megtapasztaljuk a bizonytalant, az egyszerűt, a szűköst.

Emlékezünk a vándorlásra, a kiszolgáltatottságra és arra, hogy az Örökkévaló védelme kísért akkor is és reméljük, hogy ezekben a napokban is védelme alatt tart.

A sátorban eltöltött idő segít, hogy eltávolítsuk magunkat azoktól az anyagi javaktól, melyek általában megtöltik a környezetünket. Mindennapjainkban gyakran vesszük körül magunkat megszerzett ingóságokkal, szép, értékes tárgyainkkal, ragaszkodunk hozzájuk, függünk tőlük.

Szukot rákényszerít, hogy elhagyjuk ezeket és egy egyszerűbb, nomád létezéshez térjünk vissza, ha csak átmenetileg is. Megváltozik a fontossági sorrend és a figyelmünk középpontjába a népi hovatartozás, a szellemiség kerül és az a gondolat, hogy minden jólét egy pillanat alatt elillanhat. Empátiára kényszerít bennünket annak tapasztalása, hogy milyen lehet valakinek, akinek nincs semmije, nincs hajlék a feje felett, aki ideiglenes hajlékokban kénytelen meghúzni magát nap, mint nap.

A Sátoros Ünnep visszavisz bennünket egy olyan történelmi időszakba, amikor az egész nép hajléktalan volt és vándoroltunk. A sivatagban gyakran kértük a szomszédos népek segítségét és gyakran visszautasítottak. Azért szokás vendégeket hívni a sátorba, hogy üljenek és egyenek velünk, hogy megmutassuk, tanultunk a tapasztalatainkból, és ne feledjük, mennyire fontos az együttérzés egy olyan világban, ahol az anyagi javak könnyen jönnek és mennek.

Arra is jó Szukot ünnepe, hogy ráébredjünk, mennyire függünk a természettől, s hogy fontos szerepünk van annak megőrzésében.

Szukot azzal, hogy kívül helyez bennünket a megszokott világunkon, a perspektívákat is megváltoztatja. Másképp, máshonnan tekintünk rá a világra, átmenetben vagyunk mi is, a természet is és a közösség is. Átmenetben a nyárból a tél felé, átmenetben bent és kint között, és átmenetben az óévből az újba.

SZEREPJÁTÉK

Mikor vándorol az ember és ideiglenessé válnak az addig megszokott dolgok, sok döntést kell meghoznia. Milyen úton haladjon tovább, mi lesz a helyes lépés, ki az akiben bízhat és ki az, akiben nem. Az alábbi gombra kattintva egy roma fiú bőrébe bújhatsz és az ő szemén keresztül ismerheted meg a világot, hozhatsz döntéseket, választhatod ki, számodra melyik út a legszimpatikusabb.

ELGONDOLKODTATÓ KÉRDÉSEK

A NÉGY DOLOG

LULÁV

pálmaág

HÁDÁSZ

mirtuszág

ÁRÁVÁ

fűzfaág

ETROG

citrusgyümölcs

Szukkot ünnepének még egy különlegessége van: az elõírásos négyféle növény - egy citrusgyümölcs (etrog), egy pálmaág (luláv), egy mirtuszág (hádász) és egy fûzfaág (árává) - beszerzése és a belõlük készített csokorral az Örökkévaló elõtti örvendezés.

A lulávot, a hádászt és az árávát csokorba kell kötni, de az etrogot nem tesszük közéjük. Mindenkinek legyen saját készlete a négy növénybõl, mert csak így teljesíti a tórai elõírást.

A lulávot a mirtusszal és a fűzgallyakkal összekötve a jobb kézben kell tartani, az etrogot szárával felfelé a bal kézben.

ELGONDOLKODTATÓ KÉRDÉSEK

A luláv csokor a rabbik szerint a zsidó közösséget is jelképezi, a közösségben lévő zsidók különbözőségében is meglévő egységét. Te milyennek látod ma a zsidó közösséget? Mi az, amivel azonosulni tudsz és mi az, amivel nem?

A hagyomány szerint a négy nagyon különböző fajta a zsidó népet jelképezi. Ahogy a négy fajta között van olyan, amelyiknek van illata és íze, van olyan, aminek csak íze vagy illata, sőt olyan is, amelynek egyik sincs: ugyanígy, a zsidó nép is olyan egyénekből tevődik össze, akik szintén nagyon különbözőek. Vannak köztük, akik tanulnak és tesznek is, de vannak olyanok is, akik vagy csak tanulnak vagy csak jó cselekedeteket hajtanak végre és persze olyanok is, akik egyiket sem. Ők mind együtt a zsidóság. 

Nagyon jelentős hát, hogy a csokrot egybe kötjük.

Jelentős a négyes szám is, mely különösen megfelelő egy olyan ünnepnél, mely ennyire kötődik a földhöz. Eszünkbe juthat a négy égtáj, a négy szél, a négy évszak...

Dalszöveg

We're shaking the lulav now

(Shaking the lulav)

Up and down

(Back and forth)

Take it into the Sukkah now

(Into the Sukkah)

All seven days   

(But not on Shabbos - oooh)


I got the four species now

(Arba minim)

My willow branches, yeah

(Aravot)

I shaka, shaka shake my myrtle now

(That's Hadassim)

And now I'm feeling b'simcha    

(I knew you would - ooooh)


We're shaking the lulav now

(Shaking the lulav)

Front and back

(6 directions)

Take it back to the center now

(Back to the center)

Hodu LaShem Ki Tov    

(Ki L'olam Chasdo - ooooh)


A got a bumpy little esrog now 

(Yellow citron)

You know it looks so fine 

(Smells so good)

It's gonna make some tasty jelly, yeah 

(Havdala spice)

But during Sukkos you're mine   

(I know you're mine - ooooh)


Hoshia na

Hatzlicha na

Hoshia na

Hatzlicha na


We're shaking the lulav now 

(Shaking the lulav)

Up and down

(Back and forth)

Come on, come on, come on, in the sukkah now

(Into the Sukkah)

Get on under the s'chach  

(Under the s'chach - oooh)


Come on invite the Ushipzin now 

(Avraham Avinu)

You gotta open your heart

(Open wide)

I'm loving loving Am Yisrael 

(The Jewish people)

We're all together now   

(All together now - oooh)


We'll shake-a, shake-a, shake-a lulav now 

(Shake the lulav)

We'll shake-a, shake-a, shake-a lulav now 

(Shake the lulav)

We'll shake-a, shake-a, shake-a lulav now 

(Shake the lulav)


Chag sameach! 

Kövess minket

LinkFacebookInstagram

Kik vagyunkJCC Budapest- Bálint Ház

1065 Budapest Révay utca 16.

info@balinthaz.hu

+361 7910102

(H-P 8:00 - 19:00)


Hírlevél feliratkozás

Programjaink


Köszönjük támogatóinknak!

 

American Jewish Joint Distribution Committee

Dutch Jewish Humanitarian Fund

Friends of JCC Budapest

Bálint Ház Baráti Köre


ENGLISH VERSION - https://www.rosh-hashanah.jcc.hu